До Г-жа Красимира Германова – Председател на УС на НАПОС-РБ

До Г-жа Красимира Германова – Председател на УС  на НАПОС-РБ

Уважаеми г-жо Германова ,

Прецених за необходимо да предоставя на вашето внимание информация и копия от материали,свързани със създаването на Националната асоциация на председатели на общински съвети през 2000 година.

Правя това ,единствено заради факта и ролята на учредителите на това уникално за времето си сдружение,както и за неговите 127 членове през 2003 година.

Както е известно до 2000 година в България имаше НСОРБ,Регионални сдружения на общини,Сдружения на различни служители на общини-секретари,архитекти,юристи и др.,но не и на Председатели на общински съвети.

Факт е,че през 2004 година бе създадена Акоциация на ДЕЙСТВАЩИТЕ председатели на общински съвети,регистрирана по-късно като НАПОС-РБ ,причините за което няма да коментирам.

Въпреки,че активния период на нашата асоциация беше сравнително кратък,ние успяхме да наложим редица промени в ЗМСМА,свързани със статута на Председателя на общинския съвет.

В НСОРБ и в Регионалните сдружения на общини ,делегати бяха единствено кметовете на общини,нещо което също успяхме да променим.

С редица проекти,обучения и взаимодействие със НПО ,свързани с местното самоуправление постигнахме качествено развитие на общинските съвети и на техните председатели.

Смятам,че за Вас ,за ръководството и за членовете на НАПОС-РБ тези факти са важни и са част от историята  на Асоциацията.

При желание от Ваша страна можем да проведем среща между ръководствата на НАПОС и НАПОС-РБ за разговор,свързан с дейността и развитието на общинските съвети и на техните председатели.

Желая Ви от сърце спорна и успешна работа,свързано с дейността на Асоциацията и за издигане ролата на Общинските съвети-Органи  на местното самоуправление в РБългария.

Целта на това писмо не е да припомня,че войната между Месемврия и Аполония  не е приключила с мирен договор, и сега се налага всяка година той да се подписва отново.

В знак на уважение Ви изпращам малък подарък-капие на гравюра от Феликс Каниц-„Несебър през 1878 година-автентичен вид”.

Писмото ми е изпратено и до г-жа Маргарита Стойчева и до г-н Делян Дамяновски.

22.01.2018

 

С уважение,

Красимир Косев-Председател на УС на НАПОС

 

2018-11-23T15:10:24+02:0019.11.2018|VIP Архив, Архив|