Контакти2018-12-26T17:10:24+02:00

Този сайт се администрира от Красимир Косев-Председател на УС на НАПОС и членове на Асоциацията.

ЗА КОНТАКТИ:

8230 ,гр.Несебър-Нова част,ПК № 13

за Красимир Косев

Тел.: +359 898 349 910

E-mail: napos2000@abv.bg