Отчетен доклад

ОТЧЕТ

На Управителния съвет за дейността на НАПОС за периода 04.2003 г.-04.2004 година

Уважаеми гости,

Уважаеми колеги,

 

Преди всичко искам да поздравя присъстващите на Петото общо събрание  новите членове на НАПОС-председатели на Общонски съвети от мандат 2004-2007 г. и да им пожелая успешно да завършат и да дублират мандата си, както и да оставят следа в развитието на местното самоуправление и на общинските съвети,които все още се намират в неговата сянка. Бързам да обявя, че до днес 98 новоизбрани председатели на общински съвети са членове на НАПОС,което оценяваме не само като доверие към сдружението, а и като желание да се направи повече за общинските съветници.

Искам да посоча имената на първите от новия мандат, които подадоха заявления за членство. Това са Никола Николов-община Симитли и инж.Веселин Влаев-община Тервел, заявили желанието си на 19.11.2003 г.От следващият ден има изпратени 4 заявления- на Атанас Петров-Приморско, Валентина Маринова-Стралджа, инженер Нина Апостолова-Годеч и Катя Петрова-Стражица. Последното заявление е на г-н Халил Ахмед-Община Сонгуларе. Поздравявам и колегите на НАПОС от миналия мандат, които независимо от сегашния си статут остават членове на асоциацията, нешо което е едно от нейните достойнства, защото няма бивши председатели на Общински съвети, а само бил такъв. От 127 наши членове от миналия мандат, 20 отново са председатели. Специално искам да поздравим, инженер Красимир Кръстев, председател на Общ. съвет Ивайловград, избран за четвърти път.В безмилостната изборна битка асоциацията даде скъпи жертви-председатели на Общински съвети станаха кметове, зам. кметове, служители в областни и общински администраций, в министерства или подсилиха стопанския учебен и културен фронт.Отново повтарям-те са наши членове и приятели и заедно с тези, които сега са редови общ.съветници, могат да направят още много за мисията на нашето сдружение.

Уважаеми да дами и господа,

НАПОС се роди в Несебър на 30.05.2000 г., когато заедно с 11 мои колеги от Бургаска област подписахме учредителния протокол на сдружението, регистрирано през ноември в съда.След това поканихме всички председатели от страната и постепенно броят ни достигна 127 членове, от всички области.Изминалите 4  години показаха, че подобно сдружене е полезно и необходимо, защото нито НСОРБ ,нито регионалните сдружения на общини са в състояние да работят достатъчно последователно с неразораната целина, наречена общински съвети. Няма да скрия от Вас , че не всички гледат на нас максимално доброжелателно.Неразбиране,рутина и дори завист ни съпътстват понякога. Изразявали са ги партийни лидери, депутати, кметове, шефове на НПО и дори председатели на общински съвети. Но асоциацията е жива и готова за нови предизвикателства, достойни само за нашите членове.

Днес отчитаме един съдържателен период от създаването на сдружението преди по-малко 4 години.За този период НАПОС зае своето достойно място в семейството на МПО , които са свързани с местното самоуправление.

В изпълнение на решенията от Четвъртото общо събрание ,проведено на 17.04.2003г.- на годишния и стратегически план, сдружението реализира разнообразни дейности и инициативи, които ангажираха голяма част от членовете и задълбочиха взаимодействието ни с НПО, министерства, депутати, областни ,общински ръководства и други.

След сключен анекс, до средата на миналата година НАПОС работи по Първия си проект “Повишаване ролята на общинските съвети в процеса на гражданско участие в местното самоуправление “,финансиран от ААМР, чрез ФРМС. Искам да подчертая, че благодарение на този проект, асоциацията се утвърди институционално и разви дейност , с кято се наложи като търсен и желан партньор. За това благодаря на нашите приятели от ФРМС, които подкрепят нашата работа и специално на изп.директор Гинка Капитанова, на Христина Ковачева, Богдана Шопова и Ирена Бонева, която администрираше проекта.

През отчетния период е значителен и ръста на взаимодействието ни с най-авторитетната организация на местните власти НСОРБ. Благодарение на постоянните ни контакти с членове на УС и лино с председателя-Венелин Узунов и с изп.директор Гинка Чавдарова, все по-често членове на нашата организация вземат участие в прояви на сдружението.Много наши членове участваха в годишната среща на НСОРБ, която се проведе на 11 и 12 юли 2003 г. в Боровец, където подписахме посланието към общинските съветници от мандат 2003-2007 година в редактирането на което участваха лично председателят на НАПОС  и проф.Иван Божков от Стара Загора.

Въпреки постигнатото, счетаме че взаимодействията ни с НСОРБ могат да бъдат още по-добри. За пореден път Общото събраниеи на сдружението, доминирано от кметове на общини не допусна в състава на УС общински съветник или председател на общ.съвет, въпреки че на Боровец г-н Венелин Узунов отчете този факт като лична своя грешка.

Можем да поздравим г-н Светльо Якимов, сега кмет на община Дългопол, председател на Общински съвет през миналия мандат, който бе избран за член на УС на НСОРБ. Според нас продължава капсулирането на националното сдружение около общинските администрации и се налага системно работа и контакти с ръководството на НСОРБ, за по-голямото им отваряне към общинските съвети.

Подобна е и ситуацията в регионалните сдружения на общините, с които също взаимодействаме много добре. Те също проведоха общи събрания, но в избаните им УС присъствието на председатели на общински съвети е повече от символично.

Дължа да подчертая колегиалните и приятелски отношения, които са създадени между нашата асоциация и сдруженията на юристите в местното самоуправление и на секретарите на общини, които лично приветствах на общите им събрания, където бях поканен.Инициатива местно самоуправление-програма към ААМР е също наш добър приятел. Нейният директор Хенри Майнъс и екипът за гражданско участие Богдана Султанова и Светла Янкова работиха системно за издигане ролята на общинските съвети, бих казал много повече от редица български институции. Не веднъж съм им благодарил за тяхната подкрепа-правя го и сега, защото ААМР е най-големият донор по проблемите на местното самоуправление в България.

Разбиране и съпричастност срещахме и от много областни управители- Иван Витанов на Бургас, Мария Нейкова на Стара Загора, Красимир Генчев на Велико Търново, Гьока Хаджипетров на Пловдив, Яни Янев на Врана и др.

Това ,че областните управители спират решения на общинските съвети, често се дължи на недобре формулираните и незаконосъобразни решения на местните парламенти. По информация от пресата, досега областният управител на Бургаска област е спрял повече от 50 решения на общински съвети от областта.Шампиони са общинските съвети в Бургас, Несебър и Созопол.Удачно е всеки общински съвет да има свой юрист, или към звеното за обслужване  на хонорар, за да не се стига до спиране на решения поради незаконосъобразност.

Отчетният период е натоварен с бремето на изборните вълнения, с първите стъпки на новите общински съвети и председатели и с преливането на два мандата и техните членове в асоциацията.

Кои бяха накратко най-важните моменти в работата на асоциацията ?

Преди всичко изпълнихме успешно предвидените по проекта на ФРМС дейности-издадохме два информационни бюлетина, справочник за членовете на асоциацията , подготвихме и проект за работа на общинските съвети, който в началото на ноември изпратихме във всички общини. Малко по-късно това е направило и НСОРБ, което за съжаление не потърси нашето мнение по този проект. В крайна сметка Вие сте имали на разположение два проекта за правилник и надявам се ,сте взели от тях най-доброто и рационалното.

Тук е мястото да благодаря и на адвокат Светла Каменова, която е с нас от създаването на асоциацията и ни оказва ценна юридическа помощ на семинари и обучения. Нейно дело са убедителните, юридически обусновки към предложенията ни за промени в ЗМСМА, проекта за правилник и др.Днес тя отново ще участва в следобедната дискусия по актуални за работата ни проблеми.

С решение на Министерския съвет председателят на УС на НАПОС и членът на УС Стефан Лазаров от Ямбол бяха включени в националната Работна група за актуализиране на програмата за финансова централизация.На проведените досега шест заседания на РГ, заедно с други представители на местното самоуправление, те отстояваха принципите за финансова самостоятелност на общините.

Много то членовете на НАПОС се включиха в задълбочено проучване, свързано с дейността на общинските съвети, организирано от ИМС. На база на този анализ беше приета стратегия за ефективни общински съвети, кято е много полезна за конкретната ни работа.

През отчетния период се проведоха пет заседания на УС, едното от тях, преведено на 26 юни в Хасковски минерални бани бе разширено и съчетано със семинар на следващия ден. В него освен ръководните органи, взеха участие и председатели на общински съвети от областите Хасково и Кърджали. Домакин тук беше колегата Рамадан Башаран сега зам.кмет на Хаскавски минерални бани.Последнине четири заседания на УС бяха свързани с подготовката на Общото събрание и приемането на нови членове. Освен в Несебър, те се проведоха в Сунгурларе и Айтос, за което искам да благодаря за топлото домакинство на нашите колеги Кольо Кондев и Ружди Хасан. Няма пречки практиката за изнесени и разширени заседания на УС да продължи и занапред.

Уважаеми колеги,

И през отчетната година продължи работата ни , свързана с предложени от нас промени в ЗМСМА . Заедно с НСОРБ , ИМС и други професионални и регионални асоциации в крайна сметка предложихме вариант, кйто в голяма степен ще подобри работата на общинските съвети, техния статут, бюджет, обслужване, взаимоотношения с общинската администрация. Надяваме се , че новият закон е изяснил и статута на председателя на общинския съвет и неговото възнаграждение.

Що се отнася до възнагражденията на общинските съветници – тук се получи голямо творческо разнообразие, което не кореспондира с нашата идея за минимално заплащане . По този въпрос ще дискутираме следобед.

Благодарение на тези промени в нормативната база общинските съвети започнаха да излизат от сянката на местното самоуправление. Това нямаше да стане, ако всеки сам се бореше с проблемите, защото знае се “Съединението прави силата.”

Съвсем нормално на този етап, половин година след местните избори стои и въпросът за бъдещето на НАПОС. Сега е моментът да обсъдим заедно как максимално да запазим и доразвием това, което създадохме преди четири години. Смятаме, че успушно можем да слеем двата мандата и да постигнем още по-големи успехи. Пожеланието на миналото Общо събрание беше изборите да не намалят, а да удвоят членовете ни –  това може да бъде реален факт.

През месец ноември изтича мандатът на трима членове на УС , а след година на останалите шест. До октомври всички членове на УС и КС трябва да преценят желаят ли и могат ли да изпълняват задълженията си  в новите условия.За разлика от други бордове, членството в УС на НАПОС е свързано преди всичко с отговорност, отделено време, средства и други жертви.Новите колеги следва да покажат желание за работа, да бъдат организатори и домакини на различни прояви и по този начин с работата си в асоциацията да заслужат място в ръководните и органи.Възможно е да се помисли и за промени в устава, ако това е необходимо.

Пак до октомври следва да е ясно кой от досегашните членове желаят да работят за асоциацията, защото според уставът неплащането на членски внос и неучастието в три последователни заседания на Общото събрание водят до отпадане от НАПОС. Сериозно трябва да се помисли и за финансовото обезпечаване на асоциацията. След първият спечелен проект имаше три неуспешни опеита за класиране на проекти, но това е нормална практика . Всеки от членовете може да помисли за допълнителни форми за подпомагане на асоциацията, защото само с членския внос не може да се постигне много. През 2002 г.и до юни 2003 г.НАПОС имаше една щатна бройка по проекта на ФРМС,а цялото станало ръководство работи на обществени начала. От началото на тази година аз работя на трудов договор, изпълнявайки и функциите на изпълнителен директор, както е по устав, понеже сега не съм председател на общинския съвет. Решил съм да направя някои лични компромиси, защото смятам, че НАПОС трябва да продължи да се развива. Тя не е създадена заради конкретен мандат и заради някои от нас, но в този мандат имаме шанса да постигнем много. Увереност в това ми дават новите членове, опитът на досегашните, участието в днешното събрание и заявената готовност заедон да вървим напред.

За краткият период до следващото Общо събрание, което предполагам да бъде през месец октомври бихме могли да набележим няколко основни задачи :

  • Да увеличим още състава на НАПОС и да развием дейността на ръководните и помощни органи.
  • Да отстояваме позициите си като избарни ръководители и членове на органи за местно самоуправление.
  • Да даваме по-голяма гласност за работата на Общинските съвети.
  • Да продължим взаимодеиствието с държавните органи, НПО и структури на гражданското общество в името на една по – съвършенна система за местно самооправление.
  • Да направим така, че в НСОРБ и в регионалните сдружения на общини да се чува повече гласът на общинските съветници и общинските съвети.
  • Да изградим система за комуникация, юридическа и техническа помощ по между си, както и възможности за обучение, дискусии и анализи.

Вероятно биха могли да се кажат още много полезни и необходими неща, но това трябва да направите и Вие с изказванията си по време на днешното Общо събрание.

Накрая искам да благодаря на членовете на Управителния и Контролния съвет, на всички досегашни членове на асоциацията за техния труд, свързан с развитието и утвърждаването на нашето сдружение.

Не се съмнявам, че силното ново попълнение на НАПОС ще работи също така упорито за развитието на местното самоуправление, за своя заслужен авторитет и за бъдещето на НАПОС.

Благодаря за вниманието!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УС на НАПОС:       _________

/ Кр.Косев /

Изтегляне като файл

2018-11-23T15:08:11+02:0020.11.2018|VIP Архив, Архив|