Мисия2018-11-20T13:49:26+02:00

Порталът „ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” има за цел да огласи и издигне ролята на Общинските съвети – Органът на местното самоуправление, да създаде контакти и обмяна на опит между тях, държавните органи, гражданското общество и НПО в сектора на местното савоуправление.

Оше от самото си създаване през 2000 година НАПОС срещна възторжено посрещане и подкрепа от национални и международни НПО в местното самоуправление – НСОРБ, ФРМС, ИМС, ААМР, регионални сдружения на общини в България, сдружения на общински служители, както и на отговорни държавни и общински институции.

Както при създаването си, така и сега , чрез новият ни проект, НАПОС си поставя за цел да подпомага развитието на местното самоуправление, посредством ролята на Общинските съвети и техните Председатели, да подпомага процеса за усъвършенстване и хармонизиране на законодателството в тази област на база местните постижения  и европейското законодателство.

Новите дигитални технологии и интернет, поставят нашата дейност на друга основа и ние предлагаме Общинските съвети в Република България максимално да се възползват от нея.