В Смолян съветниците с разногласия

Общински съвет Смолян прие Програмата за овладяване на безстопанствените кучета на територията на общината

Общинският съвет прие проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Смолян и План за действие за периода 2019 – 2024 г.

Целите на програмата са масова кастрация, контрол върху регистрация на домашните кучета и насърчаване на тяхната кастрация, изграждане на приют за настаняване на безстопанствените кучета и контрол върху развъдниците, търговците на кучетата, пазарите на животни, зоомагазини и собствениците на кучета, отглеждани като компаньюни.

Очакваните резултати след приемането на програмата са намаляване на броя на безстопанствените животни на територията на общината, намаляване на рисковете от разпространение на заболявания, пренасяни от безстопанствени кучета и повишаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при отглеждане на кучета-компаньони.

В залата присъстваха и граждани като общинските съветници решиха да им дадат думата и те да изкажат своето мнение по темата.

Кметът Мелемов обобщи, че всички общински програми трябва да са направени на базата на националната програма.

След гласуване, докладната записка за Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Смолян и План за действие за периода 2019 – 2024г. със 17 „за“, 11 „въздържал се“ и 0 „против“.