ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДОБРИЧ

УЕБСАЙТ:

http://dobrich.bg/bg/info_pages/17-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82