ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДОЛНИ ЧИФЛИК,ОБЛ.ВАРНА

УЕБСАЙТ:http://dolni-chiflik.acstre.com/subsection-269-systav_na_obschinski_sy.html