ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ,ОБЛ.ПЛЕВЕН

УЕБСАЙТ:http://dolnamitropolia.acstre.com/subsection-545-content.html