ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НИКОПОЛ,ОБЛ.ПЛЕВЕН

УЕБСАЙТ:http://www.nikopol-bg.com/subsection-447-content.html