ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕНЕЦ,ОБЛ.ТЪРГОВОЩЕ

УЕБСАЙТ:http://www.venets.bg/bg/city_council/postoqnni_komisii