ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДВЕ МОГИЛИ,ОБЛ.РУСЕ

УЕБСАЙТ:http://www.dvemogili.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=919&Itemid=144&lang=bg