ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КРУШАРИ,ОБЛ.ДОБРИЧ

УЕБСАЙТ:http://www.krushari.bg/660-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8