Общинският съвет във Варна заседава извънредно на 30 юни

 

Общинският съвет във Варна заседава извънредно на 30 юни.Поводът е допълнение на решение на местния парламент, свързано с декларациите за определяне на такса битови отпадъци според количеството за 2021 г.

Има предложение от председателя Тодор Балабанов предприятията, които в законоустановения срок до 30 ноември 2020 г. са заявили вида и броя на необходимите им съдове, както и периода за осъществяване на дейността, да имат право до 15 юли 2021 г. да подадат коригиращи декларации.

Заседанието започна  в 13:00 часа. То  се провежда неприсъствено и се  предава пряко чрез YouTube канала на институцията.

Източник: varnacouncil.bg

Снимка: varnacouncil.bg

Автор: Ваня Попова