Увеличаване бюджетите на общините предлагат от РБ

Републиканци за България  входирахме писмено предложение до
председателите на парламентарно представените групи в НС с входящ
№ПГ-47-223-00-49/20.06.2022г., както и до нечленуващите в парламента
групи, до председателя на НСОРБ и до министъра на финансите с №
09-00-7/20.06.2022г., във връзка с внесения Законопроект за изменение и
допълнение на Закона за държавния бюджет и отчитайки изключително
тежките условия, в които са поставени кметовете и жителите на малките
населени места в България.

Чрез предложението ни призоваваме народните представители да предложат,
по реда на ПОДНС между първо и второ четене на посочения законопроект,
увеличаване на бюджетите на общините в страната, както и законова
възможност за осигуряване на делегирани бюджети на всички малки населени
места,съобщават от РБ.

Към момента се наблюдава феодален модел, при който кметовете на общините
разполагат с неограничената възможност за разпределяне на бюджетите
между по-малките населени места. В този процес няма обективни критерии,
а често се залага преди всичко на партийната и корпоративната
принадлежност на кметовете на кметства и на кметските наместници. Твърде
чести са случаите, в които отделни кметства разполагат с годишни
бюджети, които драстично не отговарят на нуждите на съответните населени
места, за сметка на други, в които бюджетите са умишлено увеличени.

Този
подход подхранва партийните машини на статуквото, които системно
притискат “неудобните” кметове на по-малките населени места, от което в
крайна сметка страдат жителите на съответните населени места.
За да се избяга от този порочен модел е необходимо да се осигури ясен
делегиран бюджет на всяко малко населено място, който да не зависи от
волята и субективната преценка на кметовете на общините и на партийните
централи, които владеят съответната община.

Така, например, при
отпускането на бюджет от минимум 10 000 лв. годишно за малките населени
места в страната техният облик ще се промени драстично. Парите ще се
изразходват от кмета на населеното място според нуждите на местните
жители. С тези средства може да бъдат ремонтирани улици, тротоари или
важни за общността сгради, да бъдат изградени детски площадки, улично
осветление и системи за видеонаблюдение.

Нещо повече, партийните централи няма да могат да разчитат на този
инструмент в предстоящите избори и жителите на малките населени места
биха упражнили своето право на вот свободно.

В тази връзка, Ви призоваваме при гласуването на актуализацията на
Закона за държавния бюджет, между първо и второ четене да предложите по
реда на ПОДНС увеличаване на бюджетите на общините в страната, както и
възможност за осигуряване на делегирани бюджети за малките населени
места.

От партията поискахме становище от министъра на финансите по входираното
искане,съобщиха от РБ.

2022-06-21T15:52:18+03:0021.06.2022|Други новини|