Заседанията на Общински съвет – Варна ще се излъчват онлайн в реално време

Заседанията на Общински съвет – Варна ще се излъчват онлайн в реално време. Предложението на председателя на местния парламент Тодор Балабанов получи подкрепата на съветниците от временната комисия по Правилник за организацията и дейността на институцията, които гласуваха промени в документа.

Сесиите ще могат да се гледат посредством интернет страницата на Общинския съвет. С преките излъчвания ще бъде дадена възможност на по-голям брой хора да наблюдават заседанията. Осигурява се бърз и лесен достъп до водените в зала „Пленарна“ дискусии и приеманите от съветниците решения. „Смятам, че с онлайн излъчването ще се постигне още по-голяма публичност и прозрачност на дейността на местния парламент“, изтъкна Тодор Балабанов.

В настоящата ситуация с COVID-19 се осигурява и по-безопасна среда за работа на административния орган, като се спазва социална дистанция и не се допуска събиране на много хора на едно място. Същевременно гражданите ще останат съпричастни с дейността на съветниците, без да присъстват в заседателната зала.

Заради противоепидемичните мерки, свързани с ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция, заседанията на комисиите в Общинския съвет във Варна вече се излъчват онлайн. Желаещите да ги следят имат достъп до тях през началната страница www.varnacouncil.bg или директно на линк https://varnacouncil.bg/predavane-na-zhivo/.

На днешното си заседание членовете на комисията одобриха и още една промяна в Правилника за организацията и дейността на институцията. По предложение на заместник-председателя на Общинския съвет Христо Атанасов бе решено постоянната комисия „Правна“ да бъде трансформирана във временна. Поради факта, че повечето общински съветници членуват в състава на три постоянни комисии, какъвто е лимитът според правилника, във варненския местен парламент няма създадена правна комисия.